LIBANG in English
 
English
 
 
 
显示全部

适用单片机类型
STC系列

51系列

遥控器

显示的产品数量:3

STC/51系列单片机开发板 4J11V1
4J11V1
- 程序的编译
- 编译程序的通讯下载
- 典型电路的程序测试,并方便程序的调试与修改


 

STC/51系列单片机开发板 4J12V1
4J12V1
- 程序的编译
- 编译程序的通讯下载
- 典型电路的程序测试,并方便程序的调试与修改


 

STC/51系列单片机开发板 4J13
4J13
- 程序的编译
- 编译程序的通讯下载
- 典型电路的程序测试,并方便程序的调试与修改


 
 
Site Map  |  Privacy Policy  |  Contact Us  |  Soiseek.com 2011 © SHANGHAI LIBANG HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.